Przeglądy

Zasady

Regularne wykonywanie przeglądów okresowych jest niezbędne dla zapewnienia wymaganej niezawodności i trwałości samochodu Honda. Przeglądy wykonywane w odpowiednich terminach zmniejszają ilość napraw i obniżają ich koszt.

 

Samochód winien mieć wykonany przegląd okresowy niezwłocznie po osiągnięciu przebiegu lub okresu określonego w tabeli przeglądów, albo wg informacji pojawiającej się w samochodzie na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. W żadnym przypadku okres pomiędzy przeglądami nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

 

Jeśli właściciel posiada książkę gwarancyjną, zawsze należy ją przedstawić przy okazji wizyty w Autoryzowanej Stacji Obsługi Honda. ASO Honda wykonuje czynności przeglądowe zgodnie z tabelą i  potwierdza wykonany przegląd w książce gwarancyjnej.

 

Wszelkie wymagane przeglądy w czasie trwania gwarancji muszą być wykonywane zgodnie z warunkami gwarancji. Przeglądy lub naprawy wykonane poza ASO Honda mogą unieważnić gwarancję i niekorzystnie wpłynąć na wartość samochodu przy jego sprzedaży.

 

Zalecane marki oleju silnikowego to Honda Genuine Oil, Castrol, Shell.

 

UWAGA!

 

Chcesz zachować gwarancję? Wykonuj terminowo przeglądy okresowe! Wykonywanie przeglądów okresowych jest podstawowym warunkiem utrzymania gwarancji.


 

Tabela- przeglądy

 

 

 • Jaką rolę pełni system przypominania o przeglądzie?

  Dzieki monitorowaniu eksploatacji pojazdu, stylu jazdy kierowcy oraz bieżącego stanu pojazdu system dokonuje automatycznej oceny odpowiedniego harmonogramu serwisowego. Zapewnia to wygodę i obniżenie kosztów ponoszonych przez użytkownika samochodu. Ponadto, system pozwala na ograniczenie zużycia energii i przyczynia się do ochrony środowiska.

 • Kiedy muszę dostarczyć samochód do ASO w celu wykonania czynności serwisowych?

  Informacje o zbliżającym się terminie czynności serwisowej zostaną wyświetlone na wielofunkcyjnym wyświetlaczu graficznym.

 • Gdzie mogę znaleźć kod?

  Kod jest wyświetlany na wielofunkcyjnym wyświetlaczu graficznym. Aby włączyć wyświetlacz systemu przypominania o przeglądzie, należy włączyć zapłon (położenie II). Następnie należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk Sel/RESET na kierownicy, aż do momentu wyświetlenia informacji przypominania o przeglądzie.

 • Czym jest kod?

  Wszystkie czynności serwisowe wyświetlane na wielofunkcyjnym wyświetlaczu graficznym są podawane przy użyciu kodu (A, B, 2-9). Objaśnienia kodów znajdują się w książce gwarancyjnej pojazdu.

 • Kiedy muszę ponownie pojawić się w ASO?

  Po wykonaniu przeglądu okresowego, system przypominania o przeglądzie na wielofunkcyjnym wyświetlaczu graficznym zostanie wyzerowany. System przypominania o przeglądzie będzie wyświetlał szacowany przebieg lub czas do następnego przeglądu okresowego.

 • W jaki sposób mój samochód szacuje, kiedy wymagany jest przegląd okresowy?

  Komputer na pokładzie pojazdu oblicza pozostały przebieg lub czas do następnego przeglądu okresowego w oparciu o warunki pracy silnika i stan oleju silnikowego. Informacja o zbliżającym się terminie przeglądu okresowego zostanie wyświetlona na wielofunkcyjnym wyświetlaczu graficznym.

 • Pozostały przebieg wskazywany przez system przypominania o przeglądzie zmniejsza się szybciej niż wzrasta stan licznika kilometrów. Czy to normalne?

  W sytuacjach, gdy zmniejszanie się pozostałego przebiegu wskazywanego przez system przypominania o przeglądzie następuje szybciej niż przyrost przejechanych kilometrów na liczniku kilometrów, system informuje o przebiegu pozostałym do następnej wymiany oleju silnikowego. Dzieje się tak, ponieważ czas zużycia oleju jest obliczany na podstawie warunków jazdy samochodu. Taka sytuacja jest normalna.

 • Ponieważ pozostały przebieg jest jedynie wskazówką (zmienia się w zależności od stylu jazdy), kiedy dokładnie należy wymienić olej?

  Wskaźnik systemu przypominania o przeglądzie został zaprojektowany z myślą o pozostawieniu sporej swobody działania, należy więc dostarczyć pojazd do ASO zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi przez system.

 • Dlaczego to tak działa?

  System wykrywania pogorszenia stanu oleju silnikowego został opracowany pod kątem dostarczania użytkownikowi pojazdu informacji dotyczących optymalnego harmonogramu wymiany oleju silnikowego. Niektórzy kierowcy mogą przejechać nawet 30 000 km między wymianami oleju (samochodem z silnikiem benzynowym, 20 000 w przypadku silnika Diesla). Przebiegi między kolejnymi wymianami oleju mogą jednak się różnić, z uwagi na warunki eksploatacji pojazdu. Stan oleju może na przykład ulec pogorszeniu podczas pracy na jałowych obrotach, mimo zerowego przebiegu. Takie warunki eksploatacji mają duże znaczenie dla czasu użytkowania oleju. Użytkownik pojazdu powinien pamiętać, że szybkość zmniejszania się pozostałego przebiegu wyświetlanego w systemie przypominania o przeglądzie zależy również od warunków jazdy.

 • Co mam zrobić, jeśli planuję wyjazd za granicę samochodem?

  Jeśli przed planowaną podróżą zagraniczną samochodem wielofunkcyjny wyświetlacz graficzny informuje o nadejściu lub zbliżaniu się terminu przeglądu okresowego (termin przeglądu może przypaść na czas pobytu za granicą), należy przed rozpoczęciem podróży skontaktować się z lokalnym ASO Honda.

 • Zgodnie z zaleceniami systemu przypominania o przeglądzie muszę wymieniać olej częściej, niż wynika to ze stałego harmonogramu serwisowego Hondy. Czy to oznacza, że z moim samochodem dzieje się coś niedobrego?

  Zalecenia systemu przypominania o przeglądzie dotyczące wymiany oleju mają na celu zapewnienie optymalnej wydajności silnika (mocy, poziomu hałasu, jak również zużycia oleju i paliwa) w każdych warunkach. Istnieją sytuacje, w których serwis przypominania o przeglądzie zaleca częstsze przeprowadzanie wymiany oleju niż wynikałoby to ze stałego harmonogramu przeglądowego; zdarza się również, że wymiany oleju zalecane przez system przypominania o przeglądzie przypadają rzadziej niż według stałego harmonogramu. Dlatego też zalecamy klientom postępowanie zgodnie ze wskazaniami systemu przypominania o przeglądzie w celu zapewnienia dobrego stanu pojazdu przez cały okres jego eksploatacji.

 • Jak długo potrwa przegląd okresowy mojego samochodu?

  Czas niezbędny do przeprowadzenia przeglądu okresowego zależy od kodu wyświetlanego na wielofunkcyjnym wyświetlaczu graficznym. Prosimy o skontaktowanie się z ASO Honda i podanie wyświetlonego kodu.

 • Co się stanie, jeśli nie dostarczę samochodu na przegląd okresowy w wyznaczonym terminie?

  Jeśli przegląd okresowy nie zostanie przeprowadzony, gdy wskaźnik pozostałego czasu lub przebiegu osiągnie 0, na wielofunkcyjnym wyświetlaczu graficznym będzie wyświetlana wartość ujemna wskaźnika wraz z podświetlonym na bursztynowo komunikatem „SERVICE OVERDUE" (Zaległy przegląd okresowy). Tolerancja terminu wykonania przeglądu pozostała taka sama jak poprzednio, tzn. ± 500 km lub ± 14 dni. HPL dopuszcza wcześniejsze wykonanie przeglądu, np. 1000 km przed terminem, ale opóźnienie wykonania przeglądu o więcej niż 500 km powoduje naruszenie par. 1 Gwarancji i jej anulowanie. Nieprzeprowadzenie przeglądu okresowego w terminie skutkuje pogorszeniem jakości pracy pojazdu i zwiększeniem zużycia paliwa oraz może prowadzić do poważnych problemów mechanicznych.

 • Co się stanie, jeśli system poinformuje mnie o konieczności przeprowadzenia przeglądu podczas pobytu za granicą?

  Jeśli planowany czas jazdy lub przebieg wymuszają przeprowadzenie przeglądu okresowego w tym kraju, należy skontaktować się z lokalnym ASO Honda.

 • Co się stanie, jeśli planuję przeprowadzkę za granicę wraz z moim pojazdem?

  System przypominania o przeglądzie jest dostępny w większości krajów europejskich. Listę krajów objętych systemem można znaleźć w książce gwarancyjnej, informacji może również udzielić lokalna ASO Honda. W przypadku przeprowadzki do kraju nieznajdującego się na liście, należy skontaktować się z lokalną ASO Honda. Nasz pracownik udzieli wszelkich informacji dotyczących zarejestrowania danych zawartych w systemie przypominania o przeglądzie. Opracuje również harmonogramu przeglądów okresowych, zgodnie z warunkami danego kraju. Należy poprosić ASO Honda o harmonogram przeglądów okresowych dla pojazdu.

 • Czy to jest sposób podwyższenia opłat serwisowych?

  Wielu klientów częściowo uzależnia decyzję o zakupie samochodu od kosztów jego serwisowania, dlatego też podnoszenie kosztów serwisowania naszych pojazdów nie leży w interesie firmy Honda. Zadaniem systemu przypominania o przeglądzie jest uświadamianie klientów o tym, że zbliżają się terminy przeglądów okresowych, w oparciu o warunki pracy silnika i stan oleju silnikowego. Istnieją sytuacje, w których system przypominania o przeglądzie zaleca częstsze przeprowadzanie wymiany oleju niż wynikałoby to ze stałego harmonogramu przeglądowego; zdarza się również, że wymiany oleju zalecane przez system przypominania o przeglądzie przypadają rzadziej niż według stałego harmonogramu.

 • Czy poprzedni system był zły?

  Chociaż konwencjonalne stałe harmonogramy przeglądów okresowych były wystarczające (do zapewnienia właściwej pracy pojazdu), zalecenia systemu przypominania o przeglądzie dotyczące wymiany oleju mają na celu zagwarantowanie optymalnej wydajności silnika (mocy, poziomu hałasu, jak również zużycia oleju i paliwa) w każdych warunkach.

 • Jak mogę wyzerować system?

  Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi pojazdu. Należy pamiętać, że wyzerowanie wyświetlacza bez przeprowadzenia przeglądu okresowego uniemożliwi systemowi wyświetlanie prawidłowych informacji dotyczących okresu międzyprzeglądowego. Może to prowadzić do poważnych problemów mechanicznych spowodowanych brakiem prawidłowych danych dotyczących niezbędnych przeglądów okresowych, a także wpłynąć na warunki gwarancji.

 • Co się stanie, jeśli akumulator się rozładuje lub zostanie odłączony na jakiś czas?

  W przypadku odłączenia lub rozładowania akumulatora, obliczanie czasu i przebiegu w systemie przypominania o przeglądzie zostanie zawieszone. Spowoduje to zmianę harmonogramu przeglądów okresowych. Jeśli akumulator pozostanie odłączony lub rozładowany przez dłuższy czas, aktualizacja obliczeń powinna zostać wykonana w ASO Honda.

 • Jak mogę uzyskać więcej informacji?

  Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu dostarczonej z samochodem. Można również skontaktować się z ASO Honda.